Klauzula RODO

Administratorem Pani/Pana danych jest Farmacol Serwis S.A. kontakt:rodo@farmacol.com.pl , kontakt do Inspektora ochrony danych:inspektor@farmacol.com.pl . Dane osobowe przetwarzane są w celu zapisu, kontaktu i uczestnictwa w realizacji Wydarzenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji Wydarzenia z zachowaniem terminów archiwizacji lub wycofania zgody na uczestnictwo w Wydarzeniu. Podanie danych jest obligatoryjne. Odmowa podania wiąże się z niemożliwością wzięcia udziału w Wydarzeniu. Dane osobowe będą udostępniane podwykonawcom w celu przeprowadzenia procesu rejestracji i logowania do targów na podstawie zawartych umów oraz spółkom wchodzącym w skład grupy w zakresie organizacji targów https://www.farmacol.com.pl/kontakt/rodo/ . Przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wycofania zgody oraz prawo skargi do UODO.”).